FreeScan.dk findes ikke mere, længe leve VikingScan.org

Kun navnet er skiftet, det er alt :-)

VikingScan - Portscan din IP - gratis

Hvis duhar lyst til at prøve så besøg siden hvor du kan scanne din egen IP - den du kommer fra lige nu:

Det forventes at projektet udvides til scan af IP-adresser generelt og denne version er under udvikling.

Formålet med denne side er at give gratis adgang til portscans - så man altid kan få en gratis portscan. Der kan senere blive annonceret betalingsservices, men basal portscanning ~alt hvad Nmap kan vil blive forsøgt holdt gratis.

The following script uses cURL to request a scan, intended use is for servers - where you don't have a browser or want to request remote scan :-)

#! /bin/sh
# call http://miniscan.vikingscan.org with parameters to start scanning
MAIL=hlk@security6.net

TYPE=2
# these are not fixed, they may be changed in the future, sorry
# 1 tcp-syn
# 2 tcp-default
# 3 tcp-connect
PORTLIST=1-1999
ADVANCED=on
SCRIPT=on

SCANHOST=miniscan4.vikingscan.org
# miniscan4 is IPv4, miniscan6 is IPv6

curl -b cookies.txt -c cookies.txt -o output1.html \
http://$SCANHOST/MiniScan-0.2/miniscan/create

curl -b cookies.txt -c cookies.txt -o output1.html \
-d "type.id=$TYPE&email=$MAIL&accept=on&portlist=$PORTLIST&advanced_scan=$ADVANCED&script_scan=$SCRIPT" \
http://$SCANHOST/MiniScan-0.2/miniscan/save

Security6.net logo

 FreeScan er en service fra Security6.net

Security6.net tilbyder denne service gratis. Hvis du har brug for firewalls, penetrationstest, sikkerhedsydelser så besøg Security6.net.